Chuyển trụ sở công an Tỉnh Thanh Hóa

Vệ sinh công nghiệp 36 Hoàn Mỹ vừa hoàn thiện chiến dịch chuyển trụ sở văn phòng mới Công an tỉnh Thanh Hóa.

Chiến dịch kéo dài hơn 10 ngày, với rất nhiều giấy tờ, tủ hồ sơ, đồ dùng.

Với phong cách làm việc chuyên nghiệp, kinh nghiệm lâu năm, đội ngũ nhân viên hùng hậu, cùng đội hình xe tải Vệ sinh 36 Hoàn Mỹ đã hoàn thành xong trước kế hoạch đề ra.